094.70.888.22 - 094.70.888.11
Zalo
Chat facebook
094.70.888.22 - 094.70.888.11
Điện lạnh

Điện lạnh

Máy lạnh Mitsubishi MS/MU-HL25VC
Giá: 6,789,000 VNĐ
Máy lạnh 1 chiều Mitsubishi MSY/MUY-GH10VA
Giá: 8,990,000 VNĐ
Máy lạnh 1 chiều Mitsubishi Electric MS/MU-HL35VC
Giá: 8,990,000 VNĐ
Máy lạnh 2 chiều Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-HL25VA
Giá: 10,990,000 VNĐ
Máy lạnh 1 chiều Mitsubishi Electric MSY/MUY-GH13VA
Giá: 12,090,000 VNĐ
Máy lạnh 2 chiều Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-HL35VA
Giá: 12,990,000 VNĐ
Máy lạnh 1 chiều Mitsubishi Electric MS/MU-LH50VC
Giá: 13,490,000 VNĐ
Máy lạnh 1 chiều Mitsubishi Electric MSY/MUY-GH18VA
Giá: 18,590,000 VNĐ
Máy giặt cửa trên Samsung WA72H4000SG 7,2 kg
Giá: 3,870,000 VNĐ
Máy giặt cửa trên Samsung WA72H4200SW 7,2 kg
Giá: 4,390,000 VNĐ
Máy giặt cửa trên Samsung WA80H4000SG 8kg
Giá: 4,590,000 VNĐ
Máy giặt cửa trên Samsung WA82H4200SW 8,2kg
Giá: 4,890,000 VNĐ
Máy giặt cửa trên Samsung WA90F5S3QRW 9kg
Giá: 5,190,000 VNĐ
Máy giặt Samsung WA90J5710SG 9kg
Giá: 6,790,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTN25JXV1V/ RN25CJV1V
Giá: 6,500,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9/ RNE25MV1V9
Giá: 7,300,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTN35JXV1V/ RN35CJXV1V
Giá: 8,460,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9/ RNE35MV1V9
Giá: 9,110,000 VNĐ
 Máy lạnh Daikin FTKC25PVMV/ RKC25PVMV
Giá: 9,765,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTXM25HVMV/RXM25HVMV
Giá: 10,130,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV/RKS25GVMV
Giá: 11,060,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTXD25HVMV/ RXD25HVMV
Giá: 11,240,000 VNĐ
 Máy lạnh Daikin FTKC35PVMV/ RKC35PVMV
Giá: 11,990,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTXM35HVMV/ RXM35HVMV
Giá: 12,499,000 VNĐ
 Máy lạnh Daikin FTKS35GVMV/ RKS35GVMV
Giá: 13,110,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTXD35HVMV/ RXD35HVMV
Giá: 13,990,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTNE50MV1V/ RNE50MV1V
Giá: 14,399,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTKC50NVMV/ RKC50NVMV
Giá: 18,999,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTNE60MV1V/ RNE60MV1V
Giá: 20,490,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTKC60NVMV/ RKC60NVMV
Giá: 25,990,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTV60AXV1 2,5HP
Giá: 19,900,000 VNĐ
Tủ lạnh mini Sanyo SR-5KR 50 lít
Giá: 2,590,000 VNĐ
Tủ lạnh Sanyo 2 cửa SR-145PN 130 lít
Giá: 3,810,000 VNĐ
Tủ lạnh Sanyo 2 cửa SR-S185PN(SN) 180 lít
Giá: 4,190,000 VNĐ
Tủ lạnh 2 cửa Sanyo SR-U185PN(SU) 180 lít
Giá: 4,590,000 VNĐ
Tủ lạnh Sanyo 2 cửa SR-U205PN(NU) 205 lít
Giá: 5,200,000 VNĐ
Tủ lạnh 2 cửa Sanyo SR-S205PN(SN) 205 lít
Giá: 4,690,000 VNĐ
Máy giặt cửa trên Sharp ES-S700EV-W 7 kg
Giá: 3,390,000 VNĐ
Máy lạnh ân trần Daikin FCQ140KAVEA/RZR140MVM có Inerter
Giá: 54,900,000 VNĐ
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ125KAVEA/RZR125MYM có Inverter
Giá: 50,300,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTV25BXV1V/RV25BXV1V ( Không Inverter)
Giá: 7,440,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTV35BXV1v/RV25BXV1V không Iverter
Giá: 9,990,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTV50BXV1V/RV50BXV1V không Inverter
Giá: 14,690,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTV60BXV1V/RV60BXV1V không Inverter
Giá: 19,490,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTKC25QVMV ( có Inverter)
Giá: 10,690,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTKC35QVMV ( có Inverter)
Giá: 12,890,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTKC50QVMV ( có Inverter)
Giá: 19,790,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTKC60QVMV ( có Inverter)
Giá: 27,990,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTKC60NVMV ( có Inverter)
Giá: 25,990,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTKS50GVMV/ RKS50GVMV
Giá: 20,790,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTKS60GVMV ( có Inverter)
Giá: 29,190,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTKS71GVMV/ RKS71GVMV
Giá: 32,590,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTKV25NVMV có Iverter
Giá: 12,190,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTKV35NVMV có Iverter
Giá: 15,290,000 VNĐ
Máy lạnh Daikin FTKV50NVMV có Iverter
Giá: 21,490,000 VNĐ
Máy lạnh 1 chiều Panasonic CU/CS-KC9QKH-8 1HP
Giá: 7,590,000 VNĐ
Máy lạnh 1 chiều Panasonic CU/CS-KC12QKH-8 1,5 HP
Giá: 9,990,000 VNĐ
Máy lạnh 1 chiều Panasonic CU/CS-S9RKH-8 1 HP
Giá: 10,390,000 VNĐ
Máy lạnh 1 chiều Panasonic CU/CS-S12RKH-8 1,5 HP
Giá: 11,990,000 VNĐ
Máy lạnh 2 chiều Panasonic CU/CS-YE9RKH-8 1 HP
Giá: 11,990,000 VNĐ
Máy lạnh 1 chiều Panasonic US/CS-KC18QKH-8 2HP
Giá: 13,990,000 VNĐ
Máy lạnh 2 chiều Panasonic CU/CS-YE12RKH-8 1,5HP
Giá: 14,690,000 VNĐ
Máy lạnh 1 chiều Panasonic CU/CS-S18RKH-8 2HP
Giá: 19,990,000 VNĐ
Máy lạnh 1 chiều Toshiba RAS-H10S3KS-V 1HP
Giá: 7,068,000 VNĐ
Máy lạnh 2 chiều Toshiba RAS-H10S3KV-V/ H10S3AV-V
Giá: 9,290,000 VNĐ
Máy lạnh 1 chiều Toshiba RAS-H13S3KS-V/H13S3AS-V 1.5HP
Giá: 9,900,000 VNĐ
Máy lạnh 1 chiều Toshiba RAS-H10G2KCV-V/ H10G2ACV-V 1HP
Giá: 10,490,000 VNĐ
Máy lạnh 2 chiều Toshiba RAS-H13S3KHS-V/H13S3AHS-V 1.5HP
Giá: 11,290,000 VNĐ
Máy lạnh 1 chiều Toshiba RAS-13N3K-V/ 13N3A-V 1,5 HP
Giá: 11,490,000 VNĐ
Máy lạnh 1 chiều Toshiba RAS-H13G2KCV-V/ H13G2ACV-V 1,5 HP
Giá: 12,690,000 VNĐ
Máy lạnh 2 chiều Toshiba RAS-H13S3KV-V/ H13S3AV-V 1,5 HP
Giá: 13,290,000 VNĐ
Máy lạnh 1 chiều Toshiba H18S3KS-V/ H18S3AS-V 2 HP
Giá: 15,590,000 VNĐ
Máy lạnh 1 chiều Toshiba RAS-H10G2KCVP-V/ H10G2ACVP-V 1HP
Giá: 17,490,000 VNĐ
Máy lạnh 1 chiều Toshiba H18G2KCV-V/H18G2ACV-V 2HP
Giá: 18,290,000 VNĐ
Máy lạnh 1 chiều RAS- H13G2KCVP-V/ H13G2ACVP-V 1,5 HP
Giá: 18,490,000 VNĐ
Máy lạnh 2 chiều Toshiba RAS-H13S3KV-V/ H13S3AV-V 2HP
Giá: 19,890,000 VNĐ
Máy lạnh 1 chiều Toshiba RAS- H24S3KS-V/ H24S3AS-V 2,5HP
Giá: 1,989,000 VNĐ
Máy lạnh 2 chiều Toshiba RAS- H13G2KVP-V/ H13G2AVP-V 1,5HP
Giá: 22,190,000 VNĐ
Máy lạnh 2 chiều Toshiba RAS-H22S3KV-V/ H22S3AV-V 2,5 HP
Giá: 28,290,000 VNĐ
Tìm kiếm nâng cao
Sản phẩm bán chạy
 Máy  nước nóng Ariston BME-6022E (Trắng)
Máy nước nóng Ariston Pro - SS 15L
Máy nước nóng năng lượng mặt trới Ariston - Eco 1824 25
Máy mài góc KYNKO S1M-KD21-180
Giá: 2,100,000 VNĐ
Máy soi KYNKO MIP-KD26-6
Giá: 930,000 VNĐ
Máy tắm nước nóng Alpha S200EP
Máy tắm nước nóng Alpha Impress 800EP
Máy tắm nước nóng Alpha M3E
Giá: 1,890,000 VNĐ
Máy tắm nước nóng Alpha Impress 700E
Máy nước nóng Jatec IM 9EP - Made in Malaysia
Máy nước nóng Jatec IM 9E - Made in Malaysia
 Máy  nước nóng Ariston Bello-4522EP (Trắng)

Tin tức

Lợi ích khi sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời Lợi ích khi sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời
Tiết kiệm điện với máy nước nóng Centon Tiết kiệm điện với máy nước nóng Centon
Cách dùng máy nước nóng hiếu quả nhất Cách dùng máy nước nóng hiếu quả nhất
Báo động trước những cái chết vì điện! Báo động trước những cái chết vì điện!
Mùa lạnh đi mua máy nước nóng Mùa lạnh đi mua máy nước nóng
Sử dụng điện thông minh và tiết kiệm điện Sử dụng điện thông minh và tiết kiệm điện
Cách dùng thiết bị tắm an toàn Cách dùng thiết bị tắm an toàn
Làm gì để hạn chế rủi ro khi sử dụng máy nước nóng? Làm gì để hạn chế rủi ro khi sử dụng máy nước nóng?
Sử dụng máy nước nóng như thế nào cho an toàn? Sử dụng máy nước nóng như thế nào cho an toàn?
Ariston mang đến một mùa đông ấm áp cho gia đình bạn Ariston mang đến một mùa đông ấm áp cho gia đình bạn