094.70.888.22 - 094.70.888.11
094.70.888.22 - 094.70.888.11

Máy bơm đẩy cao

Máy bơm nước Howaki GP-200JXK
Giá: 980,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao Italy 300W DAB KPSA 20/10
Giá: 1,250,000 VNĐ
Máy Bơm Bánh Răng Vỏ Gang Đầu Gang 1/2HP HCP225-1-37 26
Giá: 1,240,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao đầu JET cánh đồng Lepono XJWm10M
Giá: 1,550,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao Lepono XCM25/160A
Giá: 2,600,000 VNĐ
Máy bơm đầu Inox Sealand JEXI 60 (Italy)
Giá: 3,230,000 VNĐ
Máy bơm  đầu Inox Sealand JEXI 100 (Italy)
Giá: 4,800,000 VNĐ
Máy bơm nước Sealand Jet 101 (Italy)
Giá: 3,700,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao Hanil PDW132 (Korea)
Giá: 1,480,000 VNĐ
Máy bơm Sena Sep-150BE
Giá: 980,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao Lepono XKm50-1
Giá: 550,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao Lepono XKm60-1
Giá: 680,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao Lepono XKSm60-1
Giá: 730,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao Lepono XQm60
Giá: 740,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao Lepono XKSm126
Giá: 900,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao đầu JET cánh đồng Lepono XJWM/1C-E
Giá: 970,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao đầu JET cánh đồng Lepono XJWM/1C-E
Giá: 970,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao Lepono XCm130
Giá: 1,050,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao Lepono XKSm130
Giá: 1,120,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao Lepono XKm80-1
Giá: 1,180,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao Lepono XQm80
Giá: 1,210,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao Lepono XCm146
Giá: 1,430,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao đầu JET cánh đồng Lepono XJWm3BL
Giá: 2,800,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao trục ngang đầu inox ECH 2-20
Giá: 1,780,000 VNĐ
Bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox ECHM 2-20
Giá: 1,720,000 VNĐ
Bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDH 20-30
Giá: 5,740,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDH 15-30
Giá: 5,100,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDH 10-50
Giá: 4,900,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang EDH 10-40
Giá: 4,450,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDH 20-20
Giá: 4,380,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDH 15-20
Giá: 4,300,000 VNĐ
Máy bơm nước đầy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDH 10-20
Giá: 3,200,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDH 4-50
Giá: 2,800,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDHM 4-50
Giá: 2,850,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDH 4-60
Giá: 2,810,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao truc ngang đầu inox EDHM 2-60
Giá: 2,710,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDHM 4-40
Giá: 2,610,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDH 2-50
Giá: 2,510,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDHM 2-40
Giá: 2,490,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDH 2-40
Giá: 2,410,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu inox LEPONO AMSm120
Giá: 2,250,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO ECHM 4-30
Giá: 2,200,000 VNĐ
Máy bơm đầy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDH 4-30
Giá: 2,120,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox EDH 2-30
Giá: 2,100,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu inox LEPONO AMSm70
Giá: 2,130,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDHM 4-20
Giá: 2,100,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDH 4-20
Giá: 2,100,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox EDHM 2-30
Giá: 2,030,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox EDHM 2-20
Giá: 1,910,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao trục ngang đầu inox LEPONO EDH 20 - 30
Giá: 5,740,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao Lepono 2XCm32/200C (2ACM300H)
Giá: 4,720,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao Lepono 2XCm25/160A
Giá: 3,800,000 VNĐ
Máy bơm nước đẩy cao Lepono 2XCM25/160B
Giá: 3,050,000 VNĐ
Máy bơm Sena Sep - 240E (võ sắt)
Giá: 1,500,000 VNĐ
Máy bơm Sena Sep-240E (võ nhôm)
Giá: 1,800,000 VNĐ
Máy bơm hút chân không Selton - 240S
Giá: 1,300,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao Selton - 200
Giá: 900,000 VNĐ
Máy bơm nước Sealand K 100M (Italy)
Giá: 3,000,000 VNĐ
Máy bơm nước Sealand Jet 101M (Italy)
Giá: 3,100,000 VNĐ
Máy bơm chân không JET 61 (Italy)
Giá: 3,210,000 VNĐ
Máy Bơm Vét Nước & Đẩy Cao 1HP JET100L
Giá: 1,670,000 VNĐ
Máy Bơm Bánh Răng Vỏ Gang Đầu Gang 1HP HCP225-1.75 265
Giá: 2,750,000 VNĐ
Máy bơm nước Howaki GP-129
Giá: 800,000 VNĐ
Máy Bơm Hút Sâu Đẩy Cao 1HP PKM80-1
Giá: 1,088,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao nước nhiều Cánh Đồng 2HP CPM200
Giá: 2,375,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao cánh Inox RHEKEN RCM158-800ET
Giá: 1,800,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao vỏ gang 1/3HP HCP225-1-25 265
Giá: 1,270,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao nước nhiều Cánh Đồng 1/2HP CPM130
Giá: 648,000 VNĐ
Máy bơm Bentas
Giá: Call
Máy bơm Sena SEP-132LD
Giá: 890,000 VNĐ
Máy Bơm Đẩy Cao Đầu Inox 1/2HP HCS225-1.37 26T ( Có Rờ Le Nhiệt )
Giá: 3,430,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao Hanil PH-255W (Korea)
Giá: 3,080,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao Ewara CDX 200/20
Giá: 3,200,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao Ewara CDXM 200/20
Giá: 3,200,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao Ewara CDX 200/15
Giá: 2,450,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao Ewara CDXM 200/15
Giá: 2,450,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao Ewara CDX 120/20
Giá: 3,260,000 VNĐ
Máy bơm đây cao Ewara CDXM 120/20
Giá: 3,360,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao Ewara CDX 120/15
Giá: 2,490,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao Ewara CDXM 120/15
Giá: 2,630,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao Ewara CDX 90/10 ( Đầu Inox)
Giá: 2,250,000 VNĐ
máy bơm đẩy cao Ewara CDXM 90/10 (Đầu Inox )
Giá: 2,180,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao Ewara CDXM70/70 (Đầu Inox)
Giá: 1,760,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao luckypro P200
Giá: 700,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao Sunstar DA-210A
Giá: 885,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao đầu jet cánh đồng Marino CAM 100
Giá: 1,500,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao cánh đồng Marino CM100/01
Giá: 1,450,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao cánh đồng Wingar Wvm37
Giá: 1,000,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao cánh đồng Wingar WVm75
Giá: 1,600,000 VNĐ
Máy bơm hút sâu đẩy cao đầu Jet Rheken JET120-400S (Japan)
Giá: 1,500,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao Rheken JLM60-130(Japan)
Giá: 1,120,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao Rheken JLM60-200(Japan)
Giá: 1,250,000 VNĐ
Tổng cộng: 132 - Số trang:   1 2 Next
Sản phẩm bán chạy
 Máy  nước nóng Ariston BME-6022E (Trắng)
Máy nước nóng Ariston Pro - SS 15L
Máy nước nóng năng lượng mặt trới Ariston - Eco 1824 25
Máy mài góc KYNKO S1M-KD21-180
Giá: 2,100,000 VNĐ
Máy soi KYNKO MIP-KD26-6
Giá: 930,000 VNĐ
Máy tắm nước nóng Alpha S200EP
Máy tắm nước nóng Alpha Impress 800EP
Máy tắm nước nóng Alpha M3E
Giá: 1,890,000 VNĐ
Máy tắm nước nóng Alpha Impress 700E
Máy nước nóng Jatec IM 9EP - Made in Malaysia
Máy nước nóng Jatec IM 9E - Made in Malaysia
 Máy  nước nóng Ariston Bello-4522EP (Trắng)

Tin tức

Cách lắp đặt máy nước nóng tốt nhất 2020 Cách lắp đặt máy nước nóng tốt nhất 2020
Tác dụng của việc tắm nước nóng: Lợi và hại Tác dụng của việc tắm nước nóng: Lợi và hại
Bảng báo giá máy nước nóng mới nhất 2020 Bảng báo giá máy nước nóng mới nhất 2020
Các sự cố thường gặp của máy nước nóng. Các sự cố thường gặp của máy nước nóng.
Nên mua quạt điện loại nào tốt nhất? Nên mua quạt điện loại nào tốt nhất?
Top 5 máy nước nóng tốt nhất 2020 Top 5 máy nước nóng tốt nhất 2020
Địa chỉ mua máy nước nóng Ariston chất lượng Địa chỉ mua máy nước nóng Ariston chất lượng
Địa điểm bán máy nước nóng ở Gò Vấp Địa điểm bán máy nước nóng ở Gò Vấp
Lưu ý khi sử dụng máy nước nóng Lưu ý khi sử dụng máy nước nóng
Mẹo mua máy nước nóng Ariston chất lượng cho người tiêu dùng Mẹo mua máy nước nóng Ariston chất lượng cho người tiêu dùng
 
"Máy bơm hỗ trợ thoát nước ngập úng lưu lượng lớn chính hãng 100%, lưu lượng 50m3/h giải quyết hiệu quả nước mưa tràng vào nhà."
"máy cưa đa năng kynko công nghệ châu âu, nhập khẩu chính hãng 100%. Cắt gỗ, cắt sắt, cắt gạch... tích hợp đầy đủ trong 1 sản phẩm"
"Cửa hàng Nam Hồ Việt phân phối chính hãng các dòng máy bơm, máy nước nóng, motor nhập khẩu chính hãng, giá rẻ nhất thị trường."
"Cách Làm Máy Bơm Nước Siêu Mạnh Tại Nhà"
"Cách Làm Máy Bơm Nước Siêu Mạnh Tại Nhà"

TƯ VẤN & TIN TỨC

Xem tất cả
Sử dụng điện thông minh và tiết kiệm điện
"Theo tính toán của các chuyên gia, mức chi trung bình cho máy nước nóng sử dụng điện trong mỗi hộ gia đình ở Việt Nam chiếm khoảng 20% tiền điện trong gia đình bạn. Bởi vậy, bên cạnh việc sử dụng đúng theo các hướng dẫn của nhà sản xuất, bạn cũng rất nên dùng các [...]"
Làm gì để hạn chế rủi ro khi sử dụng máy nước nóng?
"Sau bài viết Báo động trước những cái chết về điện trên Báo Thanh Niên, nhiều bạn đọc đã gọi điện đến tòa soạn đặt nhiều câu hỏi, trong đó câu hỏi tập trung nhất là: Thế nào là máy nước nóng trực tiếp, gián tiếp?"
Ariston mang đến một mùa đông ấm áp cho gia đình bạn
"Là thương hiệu máy nước nóng nổi tiếng trên thế giới, các chuyên gia kỹ thuật giàu kinh nghiệm của Ariston đã đưa ra những lời khuyên cho người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm cho gia đình mình."
Ariston với chương trình tiết kiệm điện năng
"Cty Ariston Thermo Việt Nam, với thương hiệu máy nước nóng ARISTON là đơn vị tiên phong luôn tìm mọi cách giảm thiểu việc tiêu thụ năng lượng để góp một phần công sức trong chương trình tiết kiệm điện năng do Chính phủ ban hành."
Ariston có thêm sản phẩm máy nước nóng
"Công ty Ariston Thermo Việt Nam vừa cho ra mắt các dòng sản phẩm máy nước nóng với chuẩn mực mới về sự tiện nghi và hiệu suất năng lượng cao."

DỊCH VỤ & HỖ TRỢ

Xem tất cả
Cách dùng máy nước nóng hiếu quả nhất
"Máy nước nóng là thiết bị phổ biến trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, việc sử dụng không đúng cách sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về điện. Vậy làm thế nào để dùng bình nước nóng một cách an toàn? Bài viết này sẽ giúp bạn cách dùng máy nước nóng hiệu quả nhất"
Cách dùng thiết bị tắm an toàn
"Hạn chế sử dụng máy nước nóng với các loại giếng khoan vì nguồn nước vào máy có nhiều tạp chất và cặn bẩn, dễ gây hỏng bơm tăng áp hoặc nghẽn đầu lọc"
Phân loại máy nước nóng
"Tên thị trường có nhiều loại máy nước nóng, mẫu mã đa dạng. Có thể chia máy nước nóng làm 3 loại : dùng điện, dùng gas và dùng năng lượng mặt trời."
Sửa máy nước nóng
"Nam Hồ Việt chuyên cung cấp dịch vụ sửa máy nước nóng tại nhà. Dịch vụ sửa máy nước nóng chuyên nghiệp, sữa chữa nhanh chóng và tận tình. Chúng tôi có cung cấp dịch vụ sửa máy nước nóng các loại: máy nước nóng trực tiếp, máy nước nóng gián tiếp tại nhà."
Lắp đặt máy bơm nước
"Kiểm tra bệnh cho máy bơm miễn phí, báo giá cho quý khách hàng trước khi sửa chữa hoặc thay mới, thay thế linh kiện phụ tùng chính hãng, sử dụng máy chuyên dụng, đảm bảo kỹ thuật, uy tín chất lượng:"