094.70.888.22 - 094.70.888.11
094.70.888.22 - 094.70.888.11
Máy bơm Ebara

Máy bơm Ebara

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Ebara CMA 1.00M
Giá: 4,450,000 VNĐ
Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVM 45 4-0F5/15
Giá: 146,900,000 VNĐ
Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVMG 60 6F/15
Giá: 12,020,000 VNĐ
Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVM 10 20F5/7.5
Giá: 78,500,000 VNĐ
Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVM 18 12F5/11
Giá: 81,800,000 VNĐ
Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVM 10 15F5/5.5
Giá: 73,980,000 VNĐ
Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVM 18 8F5/7.5
Giá: 61,900,000 VNĐ
Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVM 18 7F5/7.5
Giá: 59,980,000 VNĐ
Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVM 10 11N5/4.0
Giá: 50,550,000 VNĐ
Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVM 5 22F5/4.0
Giá: 50,000,000 VNĐ
Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVM 10 10N5/4.0
Giá: 48,950,000 VNĐ
Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVM 5 16N5/3.0
Giá: 43,400,000 VNĐ
Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVM 3 18F5/2.2
Giá: 40,800,000 VNĐ
Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVM 3 15N5/1.5
Giá: 32,900,000 VNĐ
Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVM 3 13N5/1.5
Giá: 31,250,000 VNĐ
Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVM 3 11N5/1.5
Giá: 30,250,000 VNĐ
Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVM 5 4N5/0.75
Giá: 23,200,000 VNĐ
Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh EBARA EVM 3 5N5/0.55
Giá: 23,150,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm trục đứng 1 tầng cánh Ebara LSP50
Giá: 20,000,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm trục đứng 1 tầng cánh Ebara LSP40
Giá: 15,350,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh Ebara CVM B/25
Giá: 14,150,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh Ebara CVM A/15-380V
Giá: 11,000,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh Ebara CVM AM/12
Giá: 9,900,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh Ebara CVM AM/15
Giá: 10,300,000 VNĐ
Máy bơm hỏa tiễn EBARA 6 inch 6 BHE 58-14/22
Giá: 157,550,000 VNĐ
Máy bơm hỏa tiễn EBARA 6 inch 6 BHE 58-9/15
Giá: 141,600,000 VNĐ
Máy bơm hỏa tiễn EBARA 6 inch 6 BHE 44-12/18.5
Giá: 135,100,000 VNĐ
Máy bơm hỏa tiễn EBARA 6 inch 6 BHE 44-10/15
Giá: 121,200,000 VNĐ
Máy bơm hỏa tiễn EBARA 6 inch 6 BHE 44-7/11
Giá: 109,240,000 VNĐ
Máy bơm hỏa tiễn EBARA 6 inch 6 BHE 30-11/11
Giá: 99,350,000 VNĐ
Máy bơm hỏa tiễn EBARA 6 inch 6 BHE 30-7/7.5
Giá: 90,950,000 VNĐ
Máy bơm hỏa tiễn EBARA 4 inch OY 4N15-32/7.5
Giá: 67,750,000 VNĐ
Máy bơm hỏa tiễn EBARA 4 inch OY 4N15-24/5.5
Giá: 58,200,000 VNĐ
Máy bơm hỏa tiễn EBARA 4 inch OY 4N15-17/4.0
Giá: 45,350,000 VNĐ
Máy bơm hỏa tiễn EBARA 4 inch OY 4N15-13/3.0
Giá: 32,440,000 VNĐ
Máy bơm hỏa tiễn EBARA 4 inch OYM 4N15-9/2.2
Giá: 26,950,000 VNĐ
Máy bơm hỏa tiễn EBARA 4 inch OYM 4N10-12/2.2
Giá: 25,450,000 VNĐ
Máy bơm hỏa tiễn EBARA 4 inch OYM 4N7-12/1.5
Giá: 24,120,000 VNĐ
Máy bơm hỏa tiễn EBARA 4 inch OYM 4N15-6/1.5
Giá: 19,000,000 VNĐ
Máy bơm hỏa tiễn EBARA 4 inch OY 4N15-6/1.5
Giá: 19,250,000 VNĐ
Máy bơm hỏa tiễn EBARA 4 inch OY 4N7-12/1.5
Giá: 24,490,000 VNĐ
Máy bơm tự hút đầu gang AGA 1.50M
Giá: 8,850,000 VNĐ
Máy bơm tự hút đầu gang AGA 100M
Giá: 4,900,000 VNĐ
Máy bơm tự hút đầu gang AGA 0.75M
Giá: 4,900,000 VNĐ
Máy bơm tự hút đầu gang AGA 0.60M
Giá: 4,700,000 VNĐ
Máy bơm tự hút đầu gang AGA 0.75M
Giá: 4,010,000 VNĐ
Máy bơm tự hút đầu gang AGA 0.60M
Giá: 4,500,000 VNĐ
Máy bơm tự hút đầu Inox JEM 100
Giá: 7,250,000 VNĐ
Máy bơm tự hút đầu Inox JEX 150
Giá: 9,700,000 VNĐ
Máy bơm tự hút đầu Inox JEXM 100
Giá: 6,400,000 VNĐ
Máy bơm tự hút đầu Inox JESM 5
Giá: 5,600,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara 3M 40-160/3.0
Giá: 19,350,000 VNĐ
Máy bơm chìm hút nước thải Inox Ebara Best One Ma
Giá: 7,000,000 VNĐ
Máy bơm chìm hút nước thải Inox Ebara Best 3
Giá: 14,500,000 VNĐ
Máy bơm chìm hút nước thải Inox Ebara Best 3 MA
Giá: 14,900,000 VNĐ
Máy bơm chìm hút nước thải Inox Ebara Best 4
Giá: 16,400,000 VNĐ
Máy bơm chìm hút nước thải Inox Ebara Best 4 MA
Giá: 16,800,000 VNĐ
Máy bơm chìm hút nước thải Inox Ebara Best 5
Giá: 17,550,000 VNĐ
Máy bơm chìm hút nước thải Ebara Right 100 MA
Giá: 10,600,000 VNĐ
Máy bơm chìm hút nước thải Ebara Right 100
Giá: 10,350,000 VNĐ
Máy bơm chìm hút bùn Inox Ebara nhập khẩu DW VOX 100
Giá: 18,100,000 VNĐ
Máy bơm chìm hút bùn Inox Ebara nhập khẩu DW VOX M 100A
Giá: 18,800,000 VNĐ
Máy bơm chìm hút bùn Inox Ebara nhập khẩu DW VOX 150
Giá: 20,120,000 VNĐ
Máy bơm chìm hút bùn Inox Ebara nhập khẩu DW VOX 150A
Giá: 20,700,000 VNĐ
Máy bơm chìm hút bùn Inox Ebara nhập khẩu DW VOX 200
Giá: 21,850,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Ebara CMA 0.50 M
Giá: 3,190,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Ebara CMA 0.50 T
Giá: 3,190,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Ebara CMA 0.75 M
Giá: 4,260,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang Ebara CMA 0.75 T
Giá: 4,260,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara Matrix 5-4T/0.9
Giá: 10,200,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara Matrix 5-6T/1.3
Giá: 14,900,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara Matrix 5-9T/2.2
Giá: 18,300,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara Matrix 5-9T/2.2M
Giá: 19,600,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara Matrix 3-6T/0.9
Giá: 12,300,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara Matrix 3-9T/1.5
Giá: 16,350,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara Matrix 3-9T/1.5M
Giá: 15,950,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara Matrix 18-3T/2.2
Giá: 18,000,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara Matrix 10-6T/2.2
Giá: 18,350,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara Matrix 10-6T/2.2M
Giá: 20,250,000 VNĐ
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu Inox Ebara Matrix 18-3T/2.2M
Giá: 20,050,000 VNĐ
Máy bơm nước ly tâm một tầng cánh, đầu Inox CD 70/05
Giá: 7,650,000 VNĐ
Máy bơm nước ly tâm một tầng cánh, đầu Inox CD 90/10
Giá: 8,900,000 VNĐ
Máy bơm nước ly tâm một tầng cánh, đầu Inox CDM 90/10
Giá: 8,700,000 VNĐ
Máy bơm nước ly tâm một tầng cánh, đầu Inox CD 120/20
Giá: 14,300,000 VNĐ
Máy bơm nước ly tâm một tầng cánh, đầu Inox CDM120/20
Giá: 14,550,000 VNĐ
Máy bơm nước ly tâm một tầng cánh, đầu Inox CD200/20
Giá: 14,750,000 VNĐ
Máy bơm nước ly tâm một tầng cánh, đầu Inox CDM200/20
Giá: 14,950,000 VNĐ
Máy bơm nước ly tâm trục ngang đầu Inox EBARA DWO 150M
Giá: 11,200,000 VNĐ
Máy bơm nước ly tâm trục ngang đầu Inox EBARA DWO 150
Giá: 12,000,000 VNĐ
Máy bơm nước ly tâm trục ngang đầu Inox EBARA DWO 200
Giá: 13,400,000 VNĐ
Máy bơm nước ly tâm trục ngang đầu Inox EBARA DWO 300
Giá: 17,600,000 VNĐ
Máy bơm nước ly tâm trục ngang đầu Inox EBARA DWO 400
Giá: 19,000,000 VNĐ
Tổng cộng: 100 - Số trang:   1 2 Next
Sản phẩm bán chạy
 Máy  nước nóng Ariston BME-6022E (Trắng)
Máy nước nóng Ariston Pro - SS 15L
Máy nước nóng năng lượng mặt trới Ariston - Eco 1824 25
Máy mài góc KYNKO S1M-KD21-180
Giá: 2,100,000 VNĐ
Máy soi KYNKO MIP-KD26-6
Giá: 930,000 VNĐ
Máy tắm nước nóng Alpha S200EP
Máy tắm nước nóng Alpha Impress 800EP
Máy tắm nước nóng Alpha M3E
Giá: 1,890,000 VNĐ
Máy tắm nước nóng Alpha Impress 700E
Máy nước nóng Jatec IM 9EP - Made in Malaysia
Máy nước nóng Jatec IM 9E - Made in Malaysia
 Máy  nước nóng Ariston Bello-4522EP (Trắng)

Tin tức

Cách lắp đặt máy nước nóng tốt nhất 2020 Cách lắp đặt máy nước nóng tốt nhất 2020
Tác dụng của việc tắm nước nóng: Lợi và hại Tác dụng của việc tắm nước nóng: Lợi và hại
Bảng báo giá máy nước nóng mới nhất 2020 Bảng báo giá máy nước nóng mới nhất 2020
Các sự cố thường gặp của máy nước nóng. Các sự cố thường gặp của máy nước nóng.
Nên mua quạt điện loại nào tốt nhất? Nên mua quạt điện loại nào tốt nhất?
Top 5 máy nước nóng tốt nhất 2020 Top 5 máy nước nóng tốt nhất 2020
Địa chỉ mua máy nước nóng Ariston chất lượng Địa chỉ mua máy nước nóng Ariston chất lượng
Địa điểm bán máy nước nóng ở Gò Vấp Địa điểm bán máy nước nóng ở Gò Vấp
Lưu ý khi sử dụng máy nước nóng Lưu ý khi sử dụng máy nước nóng
Mẹo mua máy nước nóng Ariston chất lượng cho người tiêu dùng Mẹo mua máy nước nóng Ariston chất lượng cho người tiêu dùng
 
"Máy bơm nước Panasonic thích hợp bơm lên nhiều tầng lấu, bơm tăng áp và tăng áp điện tử, rút nước đường ống thủy cục và bơm chân không"
"Máy bơm tăng áp, tăng áp biến tần chịu nước nóng 100 độC, bo mạch điện tử cực êm hãng Rheken (Japan)"
"Trả bảo hành máy bơm cho khách của Cửa hàng máy nước nóng"
"Máy bơm tăng áp biến tần hãng App Model: Booster HVF-54 (Taiwan)"
"Bạn đang muốn máy bơm cho Hòn Nam bộ mà không biết nên sài dòng nào, hãng nào, công suất bao nhiêu.. hãy liên hệ chúng tồi để được tư vấn miễn phí."

TƯ VẤN & TIN TỨC

Xem tất cả
Sử dụng điện thông minh và tiết kiệm điện
"Theo tính toán của các chuyên gia, mức chi trung bình cho máy nước nóng sử dụng điện trong mỗi hộ gia đình ở Việt Nam chiếm khoảng 20% tiền điện trong gia đình bạn. Bởi vậy, bên cạnh việc sử dụng đúng theo các hướng dẫn của nhà sản xuất, bạn cũng rất nên dùng các [...]"
Làm gì để hạn chế rủi ro khi sử dụng máy nước nóng?
"Sau bài viết Báo động trước những cái chết về điện trên Báo Thanh Niên, nhiều bạn đọc đã gọi điện đến tòa soạn đặt nhiều câu hỏi, trong đó câu hỏi tập trung nhất là: Thế nào là máy nước nóng trực tiếp, gián tiếp?"
Ariston mang đến một mùa đông ấm áp cho gia đình bạn
"Là thương hiệu máy nước nóng nổi tiếng trên thế giới, các chuyên gia kỹ thuật giàu kinh nghiệm của Ariston đã đưa ra những lời khuyên cho người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm cho gia đình mình."
Ariston với chương trình tiết kiệm điện năng
"Cty Ariston Thermo Việt Nam, với thương hiệu máy nước nóng ARISTON là đơn vị tiên phong luôn tìm mọi cách giảm thiểu việc tiêu thụ năng lượng để góp một phần công sức trong chương trình tiết kiệm điện năng do Chính phủ ban hành."
Ariston có thêm sản phẩm máy nước nóng
"Công ty Ariston Thermo Việt Nam vừa cho ra mắt các dòng sản phẩm máy nước nóng với chuẩn mực mới về sự tiện nghi và hiệu suất năng lượng cao."

DỊCH VỤ & HỖ TRỢ

Xem tất cả
Cách dùng máy nước nóng hiếu quả nhất
"Máy nước nóng là thiết bị phổ biến trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, việc sử dụng không đúng cách sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về điện. Vậy làm thế nào để dùng bình nước nóng một cách an toàn? Bài viết này sẽ giúp bạn cách dùng máy nước nóng hiệu quả nhất"
Cách dùng thiết bị tắm an toàn
"Hạn chế sử dụng máy nước nóng với các loại giếng khoan vì nguồn nước vào máy có nhiều tạp chất và cặn bẩn, dễ gây hỏng bơm tăng áp hoặc nghẽn đầu lọc"
Phân loại máy nước nóng
"Tên thị trường có nhiều loại máy nước nóng, mẫu mã đa dạng. Có thể chia máy nước nóng làm 3 loại : dùng điện, dùng gas và dùng năng lượng mặt trời."
Sửa máy nước nóng
"Nam Hồ Việt chuyên cung cấp dịch vụ sửa máy nước nóng tại nhà. Dịch vụ sửa máy nước nóng chuyên nghiệp, sữa chữa nhanh chóng và tận tình. Chúng tôi có cung cấp dịch vụ sửa máy nước nóng các loại: máy nước nóng trực tiếp, máy nước nóng gián tiếp tại nhà."
Lắp đặt máy bơm nước
"Kiểm tra bệnh cho máy bơm miễn phí, báo giá cho quý khách hàng trước khi sửa chữa hoặc thay mới, thay thế linh kiện phụ tùng chính hãng, sử dụng máy chuyên dụng, đảm bảo kỹ thuật, uy tín chất lượng:"