094.70.888.22 - 094.70.888.11
094.70.888.22 - 094.70.888.11
Máy bơm Nation Pump (NTP)

Máy bơm Nation Pump (NTP)

Máy Bơm Phun Tăng Áp Vỏ Nhôm Đầu Inox 375 W LJA225-1.37 26
Giá: 3,520,000 VNĐ
Máy Bơm Bánh Răng Tăng Áp Đầu Gang 1/3HP HCF225-1.25 265
Giá: 1,800,000 VNĐ
Máy Bơm Chìm Hút Bùn 1HP HSF250-1.75 265
Giá: 3,810,000 VNĐ
Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải 1/3HP HSM240-1-25 26T có phao
Giá: 2,430,000 VNĐ
Máy bơm chìm hút nước thải 1HP HSM280-1.75 265
Giá: 4,140,000 VNĐ
Máy Bơm Bánh Răng Vỏ Gang Đầu Gang 1/2HP HCP225-1-37 26
Giá: 1,240,000 VNĐ
Máy Bơm Chìm Mini 100W HSM220-1-10 26
Giá: 1,100,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao tự động ngắt 1HP HCA225-1-75-265
Giá: 3,220,000 VNĐ
Máy bơm tự hút đầu nhôm 3HP HSL280-12-2 26
Giá: 8,190,000 VNĐ
Máy bơm tự hút đầu gang 5HP HSP280-13-7 20
Giá: 8,670,000 VNĐ
Máy bơm tự hút đầu gang 3HP HSP280-12-2 20
Giá: 7,500,000 VNĐ
Máy bơm tự hút Đầu Gang 1HP HSP250-1-75 26
Giá: 5,060,000 VNĐ
Máy bơm đồng ruộng 2HP YVP280-11.5 26 220V
Giá: 6,456,000 VNĐ
Máy bơm đa cánh trục ngang Tubin 1/2HP HTP225-2.37 20
Giá: 2,050,000 VNĐ
Máy Bơm Ly Tâm Dạng Xoáy Đầu Inox TECO 3 HP HVS380-12-2 20
Giá: Call
Máy bơm hỏa tiễn SWS250-61-5 20 2HP 380V
Giá: 6,660,000 VNĐ
Máy bơm hỏa tiễn SWS250-82-2 20 3HP 380V
Giá: 8,460,000 VNĐ
Máy bơm đa cánh trục ngang Tubin  HTP250-22-2 26 (2 cánh quạt)
Giá: 7,030,000 VNĐ
Máy bơm hỏa tiễn SWS250-325-5 20
Giá: 15,840,000 VNĐ
Máy Bơm Bánh Răng Vỏ Gang Đầu Gang 1HP HCP225-1.75 265
Giá: 2,750,000 VNĐ
Máy Bơm Tăng Áp Đẩy Cao Tự Động Ngắt 1/4HP HCA225-1.18 26
Giá: 1,900,000 VNĐ
Máy Bơm Bánh Răng Tăng Áp Đầu Gang 1/2HP HCB225-1.37 265
Giá: 2,340,000 VNĐ
Máy Bơm Đồng Ruộng 1HP HVY250-1-75 26
Giá: 1,940,000 VNĐ
Máy bơm tự hút đầu nhôm 2HP HSL250-11-5 26
Giá: 6,120,000 VNĐ
Máy bơm chìm hút bùn 3HP HSF280-12-2 265
Giá: 8,360,000 VNĐ
Máy Bơm Chìm Hút Bùn 1/2HP HSF250-1.37 26
Giá: 2,120,000 VNĐ
Máy bơm chìm hút bùn 3HP HSF280-12-2 205
Giá: 7,870,000 VNĐ
Máy bơm chìm hút bùn 10HP HSF2100-17.5 205
Giá: 20,260,000 VNĐ
Máy bơm chìm hút bùn 5HP HSF2100-13.7 205
Giá: 12,500,000 VNĐ
Máy bơm chìm hút bùn 7-5HP HSF2100-15-5 205
Giá: 14,250,000 VNĐ
Máy bơm tự hút đầu Inox 1HP HSS250-1-75 20
Giá: 25,710,000 VNĐ
Máy bơm chìm hút nước thải 2HP HSM280-11.5 26
Giá: 6,770,000 VNĐ
Máy bơm chìm hút nước thải 10HP HSM2100-17.5 205
Giá: 20,300,000 VNĐ
Máy bơm chìm hút nước thải 7.5 HP HSM2100-15.5 205
Giá: 14,260,000 VNĐ
Máy bơm chìm hút nước thải 3HP HSM280-12.2 205
Giá: 7,860,000 VNĐ
Máy bơm chìm hút nước thải 5HP HSM2100-13.7 205
Giá: 11,500,000 VNĐ
Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải 1/2HP HSM250-1.37 26
Giá: 2,150,000 VNĐ
Máy bơm Tubin 1HP HTP225-2-75 26
Giá: 3,840,000 VNĐ
Máy bơm Tubin 1/2HP HTP225-2-37 26
Giá: 2,210,000 VNĐ
Máy bơm Tubin 5HP HTP750-33.7 205
Giá: 12,200,000 VNĐ
Máy bơm tubin 2HP HTP240-31.5 265
Giá: 5,990,000 VNĐ
Máy bơm Tubin 3HP HTP250-22.2 265
Giá: 8,300,000 VNĐ
Máy bơm hỏa tiễn SWS250-142-2 20 3HP 380V
Giá: 7,950,000 VNĐ
Máy bơm hỏa tiễn SWS250-223.7 20 5HP 380V
Giá: 10,230,000 VNĐ
Máy bơm hỏa tiễn SWS250-205-5 20 7-5HP 380V
Giá: 15,820,000 VNĐ
Máy bơm hỏa tiễn SWS280-711 20 15HP 380V
Giá: 36,240,000 VNĐ
Máy bơm hỏa tiễn SWS280-57-5 20 10HP 380V
Giá: 24,400,000 VNĐ
Máy bơm hỏa tiễn SWS250-133-7 20 5HP 380V
Giá: 10,100,000 VNĐ
Máy Bơm Bánh Răng Tăng Áp Đầu Gang 1/2HP HCA225-1-37 26
Giá: 2,080,000 VNĐ
Máy bơm chìm mini 100W JSM 220-1-10 26
Giá: 1,100,000 VNĐ
Máy bơm tăng áp đầu gang 1/4HP HCB225-1-18-26
Giá: 2,110,000 VNĐ
Máy bơm tăng áp đầu gang 1/4HP HCB225-1-18-26T
Giá: 2,200,000 VNĐ
Máy bơm tăng áp đầu gang 1/2HP HCB225-1-37-26T
Giá: 2,580,000 VNĐ
Máy bơm phun tăng áp vỏ nhôm đầu inox 1/2HP LJA220-1-37 265T
Giá: 3,640,000 VNĐ
Máy bơm tăng áp võ nhôm đầu Inox 1/2HP LCS 225-1-37 26
Giá: 3,350,000 VNĐ
Máy bơm tăng áp vỏ gang đầu inox 3/4HP HJA 225-1.50 265
Giá: 2,950,000 VNĐ
Máy bơm tăng áp vỏ gang đầu inox 3/4HP HJA 225-1.50 265
Giá: 2,950,000 VNĐ
Máy bơm tăng áp vỏ gang đầu inox 3/4HP HJA 220-1-50 26T
Giá: 3,600,000 VNĐ
Máy bơm tăng áp vỏ gang đầu inox 3/4HP HJA 225-1.50 265T
Giá: 4,190,000 VNĐ
Máy bơm tăng áp đầu gang 1HP HCB225-1.75-265
Giá: 3,620,000 VNĐ
Máy bơm tăng áp vỏ gang đầu inox 1HP HJA 225-1.75 265
Giá: 4,450,000 VNĐ
Máy bơm tăng áp đầu gang 1HP HCB225-1-75-26T
Giá: 4,790,000 VNĐ
Máy bơm xoáy Nation Pump HVP240-1.75 205
Giá: Call
Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS280-45-5 2
Giá: 22,400,000 VNĐ
Máy bơm hỏa tiễn NTP SWS280-57-5 2 10HP
Giá: 24,440,000 VNĐ
Máy bơm tăng áp điện tử. đẩy cao EQA 225-3.75 265
Giá: 3,990,000 VNĐ
Máy bơm tăng áp điện tử. đẩy cao EQA 225-3.37 26
Giá: 3,300,000 VNĐ
Máy bơm đa cánh trục ngang Tubin 3HP HTP250-22.2 205
Giá: 7,880,000 VNĐ
Máy bơm đẩy cao vỏ gang 1/3HP HCP225-1-25 265
Giá: 1,270,000 VNĐ
Máy bơm chìm hút nước thải 1/3HP HSM240-1-25 26
Giá: 1,950,000 VNĐ
Máy bơm dạng xoáy Nation Pump HVP240-1-75 26
Giá: Call
Máy Bơm Phun Vỏ Gang Đầu Inox 500W HJP220-1-50 26
Giá: 2,510,000 VNĐ
Máy bơm chìm hút bùn Inox 1HP HSF250-1-75 26(i)
Giá: 13,600,000 VNĐ
Máy bơm chìm hút bùn Inox 2HP HSF280-11-5 26(i)
Giá: 28,000,000 VNĐ
Máy Bơm Chìm Hút Bùn 1/3 HP HSF240-1.25 26(P) có phao
Giá: 2,420,000 VNĐ
Máy bơm chìm nước thải có phao 2HP HSM280-11-5 205T (có phao)
Giá: 7,760,000 VNĐ
Máy Bơm Chìm Hút Bùn 1/2 HP HSF250-1.37 26(P) có phao
Giá: 2,590,000 VNĐ
Máy bơm Tubin 5HP HTP280-23-7 205
Giá: 11,830,000 VNĐ
Máy Bơm Chìm Hút Bùn 1 HP HSF250-1.75 265(P) có phao
Giá: 5,090,000 VNĐ
Máy Bơm Chìm Hút Bùn 1 HP HSF280-1.75 265(P) có phao
Giá: 5,350,000 VNĐ
Máy Bơm Phun Vỏ Nhôm Đầu Inox 1/2HP LJP220-1-37 26
Giá: 2,240,000 VNĐ
Máy Bơm Phun Vỏ Nhôm Đầu Inox 1/2HP LJP220-1-37 26T
Giá: 2,190,000 VNĐ
Máy Bơm Phun Vỏ Nhôm Đầu Inox 1/2HP LJP225-1.37 265T
Giá: 2,500,000 VNĐ
Máy bơm dạng xoáy Nation Pump HVP240-11-5 26
Giá: Call
Máy bơm dạng xoáy Nation Pump HVP250-11-5 26
Giá: Call
Máy bơm dạng xoáy Nation Pump HVP250-12-2 26
Giá: Call
Máy bơm dạng xoáy Nation Pump HVP265-12-2 26
Giá: Call
Máy bơm dạng xoáy Nation Pump HVP280-12-2 26
Giá: Call
Máy bơm dạng xoáy Nation Pump HVP340-1-75 20
Giá: Call
Máy bơm dạng xoáy Nation Pump HVP340-11-5 20
Giá: 5,470,000 VNĐ
Máy bơm dạng xoáy Nation Pump HVP350-11-5 20
Giá: 5,470,000 VNĐ
Máy bơm dạng xoáy Nation Pump HVP365-12-2 20
Giá: 6,940,000 VNĐ
Tổng cộng: 131 - Số trang:   1 2 Next
Sản phẩm bán chạy
 Máy  nước nóng Ariston BME-6022E (Trắng)
Máy nước nóng Ariston Pro - SS 15L
Máy nước nóng năng lượng mặt trới Ariston - Eco 1824 25
Máy mài góc KYNKO S1M-KD21-180
Giá: 2,100,000 VNĐ
Máy soi KYNKO MIP-KD26-6
Giá: 930,000 VNĐ
Máy tắm nước nóng Alpha S200EP
Máy tắm nước nóng Alpha Impress 800EP
Máy tắm nước nóng Alpha M3E
Giá: 1,890,000 VNĐ
Máy tắm nước nóng Alpha Impress 700E
Máy nước nóng Jatec IM 9EP - Made in Malaysia
Máy nước nóng Jatec IM 9E - Made in Malaysia
 Máy  nước nóng Ariston Bello-4522EP (Trắng)

Tin tức

Cách lắp đặt máy nước nóng tốt nhất 2020 Cách lắp đặt máy nước nóng tốt nhất 2020
Tác dụng của việc tắm nước nóng: Lợi và hại Tác dụng của việc tắm nước nóng: Lợi và hại
Bảng báo giá máy nước nóng mới nhất 2020 Bảng báo giá máy nước nóng mới nhất 2020
Các sự cố thường gặp của máy nước nóng. Các sự cố thường gặp của máy nước nóng.
Nên mua quạt điện loại nào tốt nhất? Nên mua quạt điện loại nào tốt nhất?
Top 5 máy nước nóng tốt nhất 2020 Top 5 máy nước nóng tốt nhất 2020
Địa chỉ mua máy nước nóng Ariston chất lượng Địa chỉ mua máy nước nóng Ariston chất lượng
Địa điểm bán máy nước nóng ở Gò Vấp Địa điểm bán máy nước nóng ở Gò Vấp
Lưu ý khi sử dụng máy nước nóng Lưu ý khi sử dụng máy nước nóng
Mẹo mua máy nước nóng Ariston chất lượng cho người tiêu dùng Mẹo mua máy nước nóng Ariston chất lượng cho người tiêu dùng
 
"Bạn đang muốn máy bơm cho Hòn Nam bộ mà không biết nên sài dòng nào, hãng nào, công suất bao nhiêu.. hãy liên hệ chúng tồi để được tư vấn miễn phí."
"3/. Máy bơm thả chìm bơm hoá chất: TPS-50, TPS-200. 4/. Máy bơm hố móng SV-750A, SV-1500A 5/. Máy bơm công suất nhỏ thân inox dùng bơm nước ngập cho hộ gia đình, nhà máy, khách sạn, nhà phố: BAS-200, BAS-300, BAV-400, BAV-400A 6/. Máy bơm trục ngang đầu bơm inox dùng bơm hoá chất, nước [...]"
"Máy bơm hỗ trợ thoát nước ngập úng lưu lượng lớn chính hãng 100%, lưu lượng 50m3/h giải quyết hiệu quả nước mưa tràng vào nhà."
"máy cưa đa năng kynko công nghệ châu âu, nhập khẩu chính hãng 100%. Cắt gỗ, cắt sắt, cắt gạch... tích hợp đầy đủ trong 1 sản phẩm"
"Phân phối máy bơm chìm các loại- nhập khẩu chính hãng 100%. Hàng luôn có sẵn- đầy kho!!"

TƯ VẤN & TIN TỨC

Xem tất cả
Sử dụng điện thông minh và tiết kiệm điện
"Theo tính toán của các chuyên gia, mức chi trung bình cho máy nước nóng sử dụng điện trong mỗi hộ gia đình ở Việt Nam chiếm khoảng 20% tiền điện trong gia đình bạn. Bởi vậy, bên cạnh việc sử dụng đúng theo các hướng dẫn của nhà sản xuất, bạn cũng rất nên dùng các [...]"
Làm gì để hạn chế rủi ro khi sử dụng máy nước nóng?
"Sau bài viết Báo động trước những cái chết về điện trên Báo Thanh Niên, nhiều bạn đọc đã gọi điện đến tòa soạn đặt nhiều câu hỏi, trong đó câu hỏi tập trung nhất là: Thế nào là máy nước nóng trực tiếp, gián tiếp?"
Ariston mang đến một mùa đông ấm áp cho gia đình bạn
"Là thương hiệu máy nước nóng nổi tiếng trên thế giới, các chuyên gia kỹ thuật giàu kinh nghiệm của Ariston đã đưa ra những lời khuyên cho người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm cho gia đình mình."
Ariston với chương trình tiết kiệm điện năng
"Cty Ariston Thermo Việt Nam, với thương hiệu máy nước nóng ARISTON là đơn vị tiên phong luôn tìm mọi cách giảm thiểu việc tiêu thụ năng lượng để góp một phần công sức trong chương trình tiết kiệm điện năng do Chính phủ ban hành."
Ariston có thêm sản phẩm máy nước nóng
"Công ty Ariston Thermo Việt Nam vừa cho ra mắt các dòng sản phẩm máy nước nóng với chuẩn mực mới về sự tiện nghi và hiệu suất năng lượng cao."

DỊCH VỤ & HỖ TRỢ

Xem tất cả
Cách dùng máy nước nóng hiếu quả nhất
"Máy nước nóng là thiết bị phổ biến trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, việc sử dụng không đúng cách sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về điện. Vậy làm thế nào để dùng bình nước nóng một cách an toàn? Bài viết này sẽ giúp bạn cách dùng máy nước nóng hiệu quả nhất"
Cách dùng thiết bị tắm an toàn
"Hạn chế sử dụng máy nước nóng với các loại giếng khoan vì nguồn nước vào máy có nhiều tạp chất và cặn bẩn, dễ gây hỏng bơm tăng áp hoặc nghẽn đầu lọc"
Phân loại máy nước nóng
"Tên thị trường có nhiều loại máy nước nóng, mẫu mã đa dạng. Có thể chia máy nước nóng làm 3 loại : dùng điện, dùng gas và dùng năng lượng mặt trời."
Sửa máy nước nóng
"Nam Hồ Việt chuyên cung cấp dịch vụ sửa máy nước nóng tại nhà. Dịch vụ sửa máy nước nóng chuyên nghiệp, sữa chữa nhanh chóng và tận tình. Chúng tôi có cung cấp dịch vụ sửa máy nước nóng các loại: máy nước nóng trực tiếp, máy nước nóng gián tiếp tại nhà."
Lắp đặt máy bơm nước
"Kiểm tra bệnh cho máy bơm miễn phí, báo giá cho quý khách hàng trước khi sửa chữa hoặc thay mới, thay thế linh kiện phụ tùng chính hãng, sử dụng máy chuyên dụng, đảm bảo kỹ thuật, uy tín chất lượng:"